Детска градина с яслена група № 39 "Приказка" - гр. Варна„Заедно в една посока“

На 2 и 3.11. 2022 г. се проведоха първите срещи на Алианса за родители.

Чрез забавни игри всички се опознахме и научихме повече за себе си.

Поставихме началото на едно работещо партньорство, което е ключово за добрата съвместна работа помежду ни.

Само НИЕ можем да направим малко, ЗАЕДНО можем да направим много.


30 години слънцето усмихнато грее над детското царство, носещо името „Приказка” – място, изпълнено с настроение, радост и детски игри. Във въздуха трепти магията на цветовете, а музиката и танците озаряват детските лица. Тук децата творят чудно красиви неща, тук времето минава неусетно, а миговете са незабравими.

Всеки ден разтваряме вратите на нашата детска градина и приказката продължава!

„Приказка” е съвременна детска градина, която предлага подходяща и спокойна среда за отглеждане, възпитание, обучение и социализация на деца в предучилищна възраст; полага основите за учене през целия живот, като осигурява условия за личностно развитие и постигане на високи резултати в усвояването на ключови компетентности. Стремежът на професионалния екип е детската градина да бъде желано място за деца и родители, затова търси и прилага иновативни техники, използва съвременни технологии, работи по национални и европейски проекти.

Детската градина е носител на призовете „Зелен флаг“ и „eTwinning училище“.

Ден на STE(A)M в Детска градина 39 „Приказка“

На 22.03.2022 г. във варненската детска градина „Приказка“ се проведоха открити педагогически практики, демонстриращи иновативния STE(A)M (Science,Technology, Engineering, Art, Mathematics) подход в обучението.

Целта на педагогическите специалисти в детската градина е да провокират естествения детски интерес,любознателност и съпричастност така, че детето да заеме  активна позиция по отношение на практическата приложимост на усвоеното, да бъдат насърчени желанието за изследователска дейност и занимания и преживяване в реална среда, с естествени материали.Екипът на трета възрастова група „Мики Маус“ представи „На птиците с любов“.Децата приложиха на практика придобити знания и умения и следвайки внимателно инструкциите изработиха висящи хранилки за птици. Малките експериментатори избраха да работят с естествения материал глина, защото знаят че няма да навреди на птиците и природата, а детските ръчички усетиха мекотата и пластичността й и вложиха много старание и любов, за да зарадват пернатите обитатели на двора.

С „Вълшебствата на водата“ се запознаха децата от другата трета група - „Снежанка“. В импровизирана лаборатория малчуганите установиха, че по-тежките предмети потъват, а по-леките остават на повърхността на водата. По достъпен начин осмислиха понятието разтворимост и направиха опити, за да установят въздействието на водата върху различни видове хартия.Активизирането на изследователския интерес у децата предизвика много емоции и удовлетвореност и доказа, че STE(A)M подходът прави педагогическото взаимодейстние по-богато и по-разнообразено и безспорно заслужава място в ранното детско образование.

На практиките присъстваха г-жа Иванка Пенева, ст. експерт за обучението в начален етап в РУО Варна и г-жа Румяна Кръстева, гл. експерт Детски градини в Дирекция „Образование и младежки дейности“ - Община Варна.


Медийна грамотност в детската градина

На 8 февруари 2022 г. децата от варненските детски градини ДГ 44 „Валентина Терешкова и ДГ 39 „Приказка“ отбелязаха Mеждународния ден за безопасен интернет с разнообразни дейности в детските групи. Целта, която си поставиха педагогическите екипи бе да запознаят децата с основните правила и изградят у тях първоначални умения за безопасно ползване на Интернет.

Следвайки мотото „Заедно за по-добър интернет“ между децата от двете подготвителни групи „Бърборино“ и „Многознайко“ се проведе поредната онлайн приятелска среща. В реално време и едновременно - чрез приложението интерактивна дъска Jamboard на Google децата от двете групи затвърдиха най- важните правила за поведение във виртуалното пространство. Образователните задачи и игри, подготвени от гл. уч. Ж. Стоянова и ст. уч. В.Иванова бяха специално насочени към стимулиране на критичното мислене и комуникация с връстници и възрастни.

За показаните знания децата и техните учители получиха заслужени поздравления от г-жа Ив. Пенева - ст. експерт за обучението в начален етап в РУО Варна.

Уважаеми родители, колеги,

измина нелека година, изпълнена с трудности и ограничения, но и с много предизвикателства и поводи за радост и гордост. Извървяхме път, който ни направи по-упорити и по-силни.

Сега, в навечерието на Коледа, е време за признателност и топлота, време за добри пожелания и споделени семейни мигове. Затова отделете време и внимание на близките си, благодарете им и им покажете колко много означават за Вас и колко важно място заемат в живота Ви. Няма по-хубав подарък от обичта и нежността, от добротата и скъпия спомен.

От името на екипа и децата от ДГ „Приказка“ от все сърце Ви желая преди всичко здраве, повече вяра и сили за нови начинания! Бъдете креативни, давайте най-доброто от себе си и не спирайте да мечтаете!

Дарина Попова, директор


С много настроение, веселие и изненади, не с едно, а с цели три партита през учебната 2020/2021 година ще отбелязваме 30-тия рожден ден на детската градина!


Честит рожден ден, любима детска градина!

Бяла зима

Есенно парти

Тортено парти

Летописен филм за 25-годишнината на детската градина, Варна 2015

Видеоклип „Generation Next”, 2015

След селекция на национално ниво клипът беше избран за представяне на България в едноименното международното състезание и се класира на трето място сред участници от целия свят.