Детска градина с яслена група № 39 "Приказка" - гр. Варна

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Уважаеми родители, срокът за записване на деца в първа/яслена групи за учебната 2023/2024 г. е от 6 юни 2023 г. до 9 юни 2023 г. от 9,00 ч. до 16,30 ч. 


 Необходими документи

·   лична карта на родителя

·   акт за раждане на детето – копие и оригинал

·   служебни бележки от работодателите, които съдържат изходящ номер, мокър печат и подпис, ЕИК на работодателя/осигурителя /или документ за „платена борса“/. За самоосигуряващи се родители – данъчна декларация, заверена в НАП. За работещи в други страни-легализиран превод на документ за работа.

 ·   други документи, удостоверяващи ползване на предимства:

- ТЕЛК-ови решения - копие и оригинал;

- акт за раждане – копие и оригинал на друго дете от семейството, посещаващо ДГ;

- други

Приема се само пълен комплект документи! 

При незаписване на детето в посочения срок мястото се счита за свободно и се заема по ред от резерва. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Уважаеми родители,

във връзка с предстоящия прием в детска градина, подготвителна група и първи клас за учебната 2023/2024 г. Ви информираме, че графиците за дейности по приема, отговори на често задавани въпроси, както и друга актуална информация, представляваща интерес за родители са публикувани на електронните платформи за прием:

Ден на Европейските автори - 27.03.2023 г. 

Децата от група "Пчелички", ДГ 39 "Приказка" - Варна с учители Екатерина Спасова  и Йонета Маринова, участваха в онлайн среща с автора Екатерина Монева /Лоли/ .

Непринуденият прочит и разговор насърчи интереса към четенето при децата и стана част от проекта на групата "Прочети, сподели и дари!". 

Срещата бе осъществена с партньорството на Регионална библиотека "П. Славейков" - Детски и средношколски отдел и ОУ "Патриарх Евтимий" - Варна.

„Приказка” е съвременна детска градина, която предлага подходяща и спокойна среда за отглеждане, възпитание, обучение и социализация  на деца в предучилищна възраст; полага основите за учене през целия живот, като осигурява условия за личностно развитие и постигане на високи резултати в усвояването на ключови компетентности. Стремежът на професионалния екип е детската градина да бъде желано място за деца и родители, затова търси и прилага иновативни техники, използва съвременни технологии, работи по национални и европейски проекти. 

Детската градина е носител на призовете „Зелен флаг“ и „eTwinning училище“.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е„Заедно в една посока“

На 2 и 3.11. 2022 г. се проведоха първите срещи на Алианса за родители.

Чрез забавни игри всички се опознахме и научихме повече за себе си.

Поставихме началото на едно работещо партньорство, което е ключово за добрата съвместна работа помежду ни.

Само НИЕ можем да направим малко, ЗАЕДНО можем да направим много.

Ден на STE(A)M в Детска градина 39 „Приказка“

На 22.03.2022 г. във варненската детска градина „Приказка“ се проведоха открити педагогически практики, демонстриращи иновативния STE(A)M (Science,Technology, Engineering, Art, Mathematics) подход в обучението.

Целта на педагогическите специалисти в детската градина е да провокират естествения детски интерес,любознателност и съпричастност така, че детето да заеме  активна позиция по отношение на практическата приложимост на усвоеното, да бъдат насърчени желанието за изследователска дейност и занимания и преживяване в реална среда, с естествени материали.Екипът на трета възрастова група „Мики Маус“ представи „На птиците с любов“.Децата приложиха на практика придобити знания и умения и следвайки внимателно инструкциите изработиха висящи хранилки за птици. Малките експериментатори избраха да работят с естествения материал глина, защото знаят че няма да навреди на птиците и природата, а детските ръчички усетиха мекотата и пластичността й и вложиха много старание и любов, за да зарадват пернатите обитатели на двора.

С „Вълшебствата на водата“ се запознаха децата от другата трета група - „Снежанка“. В импровизирана лаборатория малчуганите установиха, че по-тежките предмети потъват, а по-леките остават на повърхността на водата. По достъпен начин осмислиха понятието разтворимост и направиха опити, за да установят въздействието на водата върху различни видове хартия.Активизирането на изследователския интерес у децата предизвика много емоции и удовлетвореност и доказа, че STE(A)M подходът прави педагогическото взаимодейстние по-богато и по-разнообразено и безспорно заслужава място в ранното детско образование.

На практиките присъстваха г-жа Иванка Пенева, ст. експерт за обучението в начален етап в РУО Варна и г-жа Румяна Кръстева, гл. експерт  Детски градини в Дирекция „Образование и младежки дейности“ - Община Варна.

Медийна грамотност в детската градина

На 8 февруари 2022 г. децата от варненските детски градини ДГ 44 „Валентина Терешкова и ДГ 39 „Приказка“ отбелязаха Mеждународния ден за безопасен интернет с разнообразни дейности в детските групи. Целта, която си поставиха педагогическите екипи бе да  запознаят децата с основните правила  и изградят у тях първоначални умения за безопасно ползване на Интернет.

Следвайки мотото „Заедно за по-добър интернет“ между децата от двете подготвителни групи „Бърборино“ и „Многознайко“ се проведе поредната онлайн приятелска среща. В реално време и едновременно - чрез приложението интерактивна дъска Jamboard на Google децата от двете групи затвърдиха най- важните правила за поведение във виртуалното пространство. Образователните задачи и игри, подготвени от гл. уч. Ж. Стоянова и  ст. уч. В.Иванова бяха специално насочени към стимулиране на критичното мислене и комуникация с връстници и възрастни. 

За показаните знания децата и техните учители получиха заслужени поздравления от г-жа Ив. Пенева - ст. експерт за обучението в начален етап в РУО Варна.


С много настроение, веселие и изненади, не с едно, а с цели три партита през учебната 2020/2021 година ще отбелязахме 30-тия рожден ден на детската градина! 


Честит рожден ден, любима детска градина!

Бяла зима

Есенно парти

Тортено парти

    30 години слънцето усмихнато грее над детското царство, носещо името „Приказка” – място, изпълнено с настроение, радост и детски игри. Във въздуха трепти магията на цветовете, а музиката и танците озаряват детските лица. Тук децата творят чудно красиви неща, тук времето минава неусетно, а миговете са незабравими.

Всеки ден разтваряме вратите на нашата детска градина  и приказката  продължава!

Летописен филм за 25-годишнината на детската градина, Варна 2015

Видеоклип „Generation Next”, 2015

След селекция на национално ниво клипът беше избран за представяне на България в едноименното международното състезание и се класира на трето място сред участници от целия свят.