НОВИНИ

25.03.2024 г. 

СПИСЪК - КЛАСИРАНЕ

за обявените на 18.03.2024 г. свободни места за учебната 2023/2024 г. 

               За деца, родени през 2019 - 1 място за разновъзрастова група във филиал блок 209

                    1.Григор Е. Георгиев - приет


         За деца, родени през 2019 - 1 място за група в централна сграда

                    Няма подадени заявления

             

             Записване на приетите - до 16,00 ч. на 29.03.2024 г. в канцеларията на ДГ.


18.03.2024 г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява следните свободни места за учебната 2023/2024 г.:

- за 1 дете, родено през 2019 г. - за група в централна сграда

- за 1 дете, родено през 2019 г. - за разновъзрастова група във филиал блок 209Документи - заявление в свободен текст, акт за раждане /копие и оригинал/ и лична карта на родител за удостоверяване на самоличността, се приемат от 18 до 22 март 2024 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 25.03.2024 г. след 9,00 часа.


12.02.2024 г. 

СПИСЪК - КЛАСИРАНЕ

за обявените на 05.02.2024 г. свободни места за учебната 2023/2024 г. 


        За деца, родени през 2017 г. 

            Няма подадени заявления


            

05.02.2024

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява следните свободни места за учебната 2023/2024 г.:

- за 1 дете, родено през 2017 г. - за група в централна сграда


Документи - заявление в свободен текст, акт за раждане /копие и оригинал/ и лична карта на родител за удостоверяване на самоличността, се приемат от 5 до 9 февруари 2024 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 12.02.2024 г. след 9,00 часа.

29.01.2024 г. 

СПИСЪК - КЛАСИРАНЕ

за обявените на 22.01.2024 г. свободни места за учебната 2023/2024 г. 


         За деца, родени през 2019 - 1 място за група в централна сграда

                    1. Зарко Иванов Иванов - приет


За деца, родени през 2017 г. 

            Няма подадени заявления


             Записване на приетите - до 16,00 ч. на 02.02.2024 г. в канцеларията на ДГ.


22.01.2024

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява следните свободни места за учебната 2023/2024 г.:

- за 1 детe, родено през 2019 г. - за група в централна сграда

- за 1 дете, родено през 2017 г. - за група в централна сграда


Документи - заявление в свободен текст, акт за раждане /копие и оригинал/ и лична карта на родител за удостоверяване на самоличността, се приемат от 22 до 26 януари 2024 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 29.01.2024 г. след 9,00 часа.

15.01.2024 г. 

СПИСЪК - КЛАСИРАНЕ

за обявените на 08.01.2024 г. свободни места за учебната 2023/2024 г. 


         За деца, родени през 2019 - 2 места за група в централна сграда

                    1. Никол И. Василева - приета


За деца, родени през 2017 г. 

            Няма подадени заявления


             Записване на приетите - до 16,00 ч. на 19.01.2024 г. в канцеларията на ДГ.


08.01.2024

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява следните свободни места за учебната 2023/2024 г.:

- за 2 деца, родени през 2019 г. - за група в централна сграда

- за 1 дете, родено през 2017 г. - за група в централна сграда


Документи - заявление в свободен текст, акт за раждане /копие и оригинал/ и лична карта на родител за удостоверяване на самоличността, се приемат от 8 до 12 януари 2024 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 15.01.2024 г. след 9,00 часа.

11.12.2023 г. 

СПИСЪК - КЛАСИРАНЕ

за обявените на 04.12.2023 г. свободни места за учебната 2023/2024 г. 


              За деца, родени през 2020 г. - 1 място за група във филиал в блок 209

                     1. Александър П. Георгиев - приет

 

За деца, родени през 2019 - 2 места за група в централна сграда

                    1. Алина М. Адилова - приета


За деца, родени през 2017 и 2018 г. 

            Няма подадени заявления


             Записване на приетите - до 16,00 ч. на 15.12.2023 г. в канцеларията на ДГ.

При отказ или незаписване на прието дете в посочения срок, неговото място се заема от резервите по входящия ред

04.12.2023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява следните свободни места за учебната 2023/2024 г.:

- за 1 дете, родено през 2020 г. - за група във филиал в блок 209 

- за 2 деца, родени през 2019 г. - за група в централна сграда

- за 1 дете, родени през 2018 г. - за група в централна сграда

- за 1 дете, родено през 2017 г. - за група в централна сграда


Документи - заявление в свободен текст, акт за раждане /копие и оригинал/ и лична карта на родител за удостоверяване на самоличността, се приемат от 4 до 8 декември 2023 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 11.12.2023 г. след 9,00 часа.

27.11.2023 г. 

СПИСЪК - КЛАСИРАНЕ

за обявените на 20.11.2023 г. свободни места за учебната 2023/2024 г. 


2 мяста за яслена група  във филиал бл. 210


За деца, родени през 2019 и 2018 г. 

            Няма подадени заявления


             Записване на приетите - до 16,00 ч. на 01.12.2023 г. в канцеларията на ДГ.

При отказ или незаписване на прието дете в посочения срок, неговото място се заема от резервите по входящия ред

20.11.2023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява следните свободни места за учебната 2023/2024 г.:

--за 2 деца в яслена група;

- за 1 дете, родено през 2019 г. 

- за 1 дете, родени през 2018 г.

 

Документи - заявление в свободен текст, акт за раждане /копие и оригинал/ и лична карта на родител за удостоверяване на самоличността, се приемат от 20.11. до 14.11.2023 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 27.11.2023 г. след 9,00 часа.

13.11.2023 г. 

СПИСЪК - КЛАСИРАНЕ

за обявеното на 06.11.2023 г. свободно място за учебната 2023/2024 г. 


За деца, родени през 2019 г. - 1 място 

            Няма подадени заявления


06.11.2023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява следните свободни места за учебната 2023/2024 г.:

- за деца, родени през 2019 г. - 1 място 


Документи - заявление в свободен текст, акт за раждане /копие и оригинал/ и лична карта на родител за удостоверяване на самоличността, се приемат от 06.11. до 10.11.2023 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 13.11.2023 г. след 9,00 часа.

18.09.2023 г. 

СПИСЪК - КЛАСИРАНЕ

за обявените на 11.09.2023 г. свободни места за учебната 2023/2024 г. 


За деца, родени през 2018 г. - 1 място за група във филиал бл. 209

За деца, родени през 2019 и 2020 г. - 2 места за група във филиал бл. 209

            Няма подадени заявления


          Записване на приетите - до 16,00 ч. на 21.09.2023 г. в канцеларията на ДГ.

При отказ или незаписване на прието дете в посочения срок, неговото място се заема от резервите по входящия ред

11.09.2023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява следните свободни места за учебната 2023/2024 г.:

- за деца, родени през 2018 г. - 1 място за група във филиал бл. 209;

- за деца, родени през 2019 г. - 1 място за група във филиал бл. 209;

- за деца, родени през 2020 г. - 1 места за разновъзрастова група във филиал бл. 209.

Документи - заявление в свободен текст, акт за раждане /копие и оригинал/ и лична карта на родител за удостоверяване на самоличността, се приемат от 11.09. до 15.09.2023 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 18.09.2023 г. след 9,00 часа.

04.09.2023 г. 

СПИСЪК - КЛАСИРАНЕ

за обявените на 28.08.2023 г. свободни места за учебната 2023/2024 г. 


За деца, родени през 2019 г. - 1 място за група във филиал бл. 209

За деца, родени през 2020 г. - 2 места за разновъзрастова група във филиал бл. 209          Записване на приетите - до 16,00 ч. на 08.09.2023 г. в канцеларията на ДГ.

При отказ или незаписване на прието дете в посочения срок, неговото място се заема от резервите по входящия ред

28.08.2023 г.

ДЕТСКА  ГРАДИНА  № 39  „ПРИКАЗКА“ – ГР. ВАРНА

ОБЯВЯВА

1 свободно работно място за длъжността „УЧИТЕЛ, детска градина" – пълен щат


Област на дейност: Образователна институция - Предучилищно образование

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността

1. Да бъдат български граждани, придобили висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър” или „магистър", в съответното на длъжността професионално направление „Предучилищна педагогика” или „Предучилищна и начална педагогика” и придобита професионална квалификация „детски учител“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите - с предимство ще се считат кандидати с опит в детска градина, много добра компютърна грамотност, работили активно по образователни  проекти, владеещи английски език, както и придобили други квалификации - спорт, йога, танци, др.

3. Да притежават умения да организират, координират и контролират ежедневните дейности, да поддържат необходимата дисциплина и работна атмосфера в групата.

4. Да притежават комуникативни умения, умения за работа в екип, за създаване и поддържане на конструктивни професионални взаимоотношения в колектива.

5. Да отговарят на изискванията на чл. 215, ал. 1 от ЗПУО: 

6. Да не са поставени под запрещение. 

7. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение" по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.

Необходими документи за кандидатстване:

1.  Заявление за кандидатстване /свободен текст/ 

2. Диплом за висше образование /оригинал и копие/, документи за придобита професионално-квалификационна степен или допълнителни надграждащи квалификации и други, ако кандидатът има /оригинал и копие/;

3. Автобиография - европейски формат;

4. Мотивационно писмо;

5. Достъп до електронно портфолио на учителя, ако кандидатът има такова;

6. Справка-декларация за трудов стаж и трудова или осигурителна книжка /оригинал - представя се за сравнение и се връща на кандидата/

7. Лична карта - за легитимиране на лицето.

Място за подаване на документи за кандидатстване:

Кандидатите подават пакет с документи лично, на хартиен носител в канцеларията на ДГ № 39 „Приказка“ – ж. к. Владислав Варненчик, до блок 208.   

Срок за подаване на документите -  от 28.08.2023 г. до 01.09.2023 г. включително от 09:00 до 15:00 часа.

За справки: тел. 052 510 436 или 0879 49 18 60

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика за позицията на място в канцеларията на ДГ - предварително или при подаване на документите си.

Процедура за избор на кандидат

Етап 1. Подбор по документи

Етап 2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ със срок на изпитване, уговорен в полза на работодателя.

28.08.2023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява следните свободни места за учебната 2023/2024 г.:

- за деца, родени през 2019 г. - 1 място за група във филиал бл. 209.

- за деца, родени през 2020 г. - 1 места за разновъзрастова група във филиал бл. 209.

Документи - заявление в свободен текст, акт за раждане /копие и оригинал/ и лична карта на родител за удостоверяване на самоличността, се приемат от 08.08. до 01.09.2023 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 04.09.2023 г. след 9,00 часа.

07.08.2023 г. 

СПИСЪК - КЛАСИРАНЕ

за обявените на 14.08.2023 г. свободни места за учебната 2023/2024 г. 


За деца, родени през 2019 г. - 1 място за група във филиал бл. 209

Няма подадени заявления

За деца, родени през 2020 г. - 2 места за разновъзрастова група във филиал бл. 209          Записване на приетите - до 16,00 ч. на 25.08.2023 г. в канцеларията на ДГ.14.08.2023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява следните свободни места за учебната 2023/2024 г.:

- за деца, родени през 2019 г. - 1 място за група във филиал бл. 209.

- за деца, родени през 2020 г. - 2 места за разновъзрастова група във филиал бл. 209.

Документи - заявление в свободен текст, акт за раждане /копие и оригинал/ и лична карта на родител за удостоверяване на самоличността, се приемат от 14.08 до 18.08.2023 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 21.08.2023 г. след 9,00 часа.

08.08.2023 г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ №39 “Приказка” гр. Варна обявява едно свободно работно място за длъжността „Старши учител, детска градина”  / чл. 67 ал.1 т.1 и  във връзка с чл. 70 ал. 1 от КТ/  

I. Изисквания към кандидатите:

1. Да бъдат български граждани, придобили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър", в съответното на длъжността професионално направление „Предучилищна педагогика” или „Предучилищна и начална педагогика” и придобита професионална квалификация „учител”, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация „детски учител“;

2. Да имат не по-малко от 10 години педагогически стаж.

С предимство ще се считат кандидати с повече опит в детска градина, много добра компютърна грамотност, работили активно по образователни  проекти, владеещи английски език, както и придобили други квалификации - спорт, йога, танци, др.

3. Да притежават умения да организират, координират и контролират ежедневните дейности, да поддържат необходимата дисциплина и работна атмосфера в групата.

4. Да притежават комуникативни умения, умения за работа в екип, за създаване и поддържане на конструктивни професионални взаимоотношения в колектива.

5. Да отговарят на изискванията на чл. 215, ал. 1 от ЗПУО: 

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията; 

- да не са лишени от правото да упражняват професията; 

- да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист. 

6. Да не са поставени под запрещение. 

7. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение" по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика за позицията на място в канцеларията на ДГ - предварително или при подаване на документите.

II. Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за кандидатстване /свободен текст/ 

2. Диплом за висше образование, удостоверени за придобита професионално-квалификационна степен, документи за допълнителни надграждащи квалификации или други, ако има /оригинал и копие/;

3. Автобиография - европейски формат;

4. Мотивационно писмо;

5. Достъп до електронно портфолио на учителя, ако кандидатът има такова

6. Справка-декларация за трудов стаж и трудова или осигурителна книжка /оригинал - представя се за сравнение и се връща на кандидата/

7. Лична карта - за легитимиране на лицето.

ІІІ. Място и срок за подаване на документи:

Кандидатите подават пакет с документи лично, на хартиен носител в канцеларията на ДГ № 39 „Приказка“ – ж. к. Владислав Варненчик, до блок 208 от 09.08.2023 г. до 16.08.2023 г. включително от 09:00 до 15:00 часа.

За справки : на място или на телефони  052 510 436 и 0879 49 18 60 .

IV. Процедура за избор на кандидат

Етап 1. Подбор по документи

Етап 2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.07.08.2023 г. 

СПИСЪК - КЛАСИРАНЕ

за обявените на 31.07.2023 г. свободни места за учебната 2023/2024 г. 


За деца, родени през 2019 г. за група във филиал бл. 209:


          Записване на приетите - до 16,00 ч. на 11.08.2023 г. в канцеларията на ДГ.31.07.2023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява следните свободни места за учебната 2023/2024 г.:

- за деца, родени през 2019 г. - 4 места за група във филиал бл. 209.


Документи - заявление в свободен текст, акт за раждане /копие и оригинал/ и лична карта на родител за удостоверяване на самоличността, се приемат от 31.07 до 04.08.2023 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 07.08.2023 г. след 9,00 часа.

24.07.2023 г. 

СПИСЪК - КЛАСИРАНЕ

за обявените на 17.07.2023 г. свободни места за учебната 2023/2024 г. 


За деца, родени през 2020 г. - 1 място за група във филиал бл. 209:


За деца, родени през 2019 г. 

- 2 места за група в централна сграда:


- 4 места за група във филиал бл. 209:

Няма подадени заявления


За деца, родени през 2017 г. - 1 място за група в централна сграда:

       

Записване на приетите - до 16,00 ч. на 28.07.2023 г. в канцеларията на ДГ.

При отказ или незаписване на приетото дете в посочения срок, неговото място се заема от резервите по входящия ред

17.07.2023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява следните свободни места за учебната 2023/2024 г.:

- за деца, родени през 2020 г. - 1 място за група във филиал бл. 209;

- за деца, родени през 2019 г. - 2 места за група в централна сграда и 4 места за група във филиал бл. 209;

- за деца, родени през 2017 г. - 1 място за група в централна сграда.


Документи - заявление в свободен текст, акт за раждане /копие и оригинал/ и лична карта на родител за удостоверяване на самоличността, се приемат от 17 до 21 юли 2023 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 24 юли 2023 г. след 9,00 часа.

18.04.2023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява за учебната 2022/2023 г.

1 място за първа група във филиал блок 209 за деца, родени 2019 г.

Документи - заявление в свободен текст, акт за раждане /копие и оригинал/ и лична карта на родител за удостоверяване на самоличността, се приемат от 18 до 21 април 2023 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 24 април 2023 г. след 9,00 часа.

03.04.2023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява за учебната 2022/2023 г.

1 място за първа група във филиал блок 209 за деца, родени 2019 г.

Документи - заявление в свободен текст, акт за раждане /копие и оригинал/ и лична карта на родител за удостоверяване на самоличността, се приемат от 03 до 07 април 2023 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 10 април 2023 г. след 9,00 часа.

27.03.2023 г. 

СПИСЪК - КЛАСИРАНЕ

за обявените свободни места за учебната 2022/2023 г. 

За първа група във филиал блок 209 за деца, родени 2019 г.

Кейтлин Иванова Иванова

      

20.03.2023 г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява за учебната 2022/2023 г.

2 места за първа група във филиал блок 209 за деца, родени 2019 г.

Документи - заявление в свободен текст, акт за раждане /копие и оригинал/ и лична карта на родител за удостоверяване на самоличността, се приемат от 20 до 25 март 2023 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 27 март 2023 г. след 9,00 часа.и незаписване на приетите в посочения срок, тяхното място се заема от резервите.


07.03.2023 г.                                                

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми родители,

във връзка с предстоящия прием в детска градина, подготвителна група и първи клас за учебната 2023/2024 г. Ви информираме, че графиците за дейности по приема, отговори на често задавани въпроси, както и друга актуална информация, представляваща интерес за родители са публикувани на електронните платформи за прием:

06.03.2023 г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява за учебната 2022/2023 г.

2 места за първа група във филиал блок 209 за деца, родени 2019 г.

Документи - заявление в свободен текст, акт за раждане /копие и оригинал/ и лична карта на родител за удостоверяване на самоличността, се приемат от 2 до 10 март 2023 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 13 март 2023 г. след 9,00 часа.и незаписване на приетите в посочения срок, тяхното място се заема от резервите.


27.02.2023 г. 


СПИСЪК - КЛАСИРАНЕ

за обявените свободни места за учебната 2022/2023 г. 

За яслена група:


За първа група във филиал блок 209 за деца, родени 2019 г.

Няма кандидатствали деца


       

Записване на приетите - до 16,00 ч. на 01.03.2023 г. в канцеларията на ДГ.

При отказ или незаписване на приетото дете в посочения срок, неговото място се заема от резервите по входящия ред


20.02.2023 г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява за учебната 2022/2023 г.

свободни места за деца, както следва:

- 1 място за яслена група във филиал блок 210 за деца, родени 2020 или 2021 г.

- 2 места за първа група във филиал блок 209 за деца, родени 2019 г.

Документи - заявление в свободен текст, акт за раждане /копие и оригинал/ и лична карта на родител за удостоверяване на самоличността, се приемат от 20 до 24 февруари 2023 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 27 февруари 2023 г. след 9,00 часа.и незаписване на приетите в посочения срок, тяхното място се заема от резервите.


13.02.2023 г. 


СПИСЪК - КЛАСИРАНЕ

за обявените свободни места за учебната 2022/2023 г. 

За яслена група:


За първа група във филиал блок 209 за деца, родени 2019 г.

Няма кандидатствали деца


       

Записване на приетите - до 16,00 ч. на 16.02.2023 г. в канцеларията на ДГ.

При отказ или незаписване на приетото дете в посочения срок, неговото място се заема от резервите по входящия ред


06.02.2023 г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява за учебната 2022/2023 г.

свободни места за деца, както следва:

- 1 място за яслена група във филиал блок 210 за деца, родени 2020 или 2021 г.

- 2 места за първа група във филиал блок 209 за деца, родени 2019 г.

Документи - заявление в свободен текст, акт за раждане /копие и оригинал/ и лична карта на родител за удостоверяване на самоличността, се приемат от 6 до 10 февруари 2023 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 13 февруари 2023 г. след 9,00 часа.аз или незаписване на приетите в посочения срок, тяхното място се заема от резервите.


23.01.2023 г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява за учебната 2022/2023 г.

свободни места за деца, както следва:

- 2 места за първа група във филиал блок 209 за деца, родени 2019 г.

Документи - заявление в свободен текст, акт за раждане /копие и оригинал/ и лична карта на родител за удостоверяване на самоличността, се приемат от 23 до 27 януари 2022 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 30 януари 2022 г. след 9,00 часа.аз или незаписване на приетите в посочения срок, тяхното място се заема от резервите.С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява за учебната 2022/2023 г.

свободни места за деца, както следва:

- 2 места за първа група във филиал блок 209 за деца, родени 2019 г.

Документи - заявление в свободен текст, акт за раждане /копие и оригинал/ и лична карта на родител за удостоверяване на самоличността, се приемат от 12 до 16 декември 2022 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 19 декември 2022 г. след 9,00 часа.аз или незаписване на приетите в посочения срок, тяхното място се заема от резервите.


05.11.2022 г. 


СПИСЪК - КЛАСИРАНЕ

за обявените свободни места за учебната 2022/2023 г. 


За първа възрастова група във филиал блок 209 за деца, родени 2019 г.


Даниел Светославов Денчев - приет

       

Записване на приетите - до 16,30 ч. на 09.11.2022 г. /петък/ в канцеларията на ДГ.С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява за учебната 2022/2023 г.

свободни места за деца, както следва:

- 3 места за първа група във филиал блок 209 за деца, родени 2019 г.

Документи - заявление в свободен текст, акт за раждане /копие и оригинал/ и лична карта на родител за удостоверяване на самоличността, се приемат от 28 ноември до 2 декември 2022 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 5 декември 2022 г. след 9,00 часа.и отказ или незаписване на приетите в посочения срок, тяхното място се заема от резервите.С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява за учебната 2022/2023 г.

свободни места за деца, както следва:

- 3 места за първа група във филиал блок 209 за деца, родени 2019 г.

Документи - заявление в свободен текст, акт за раждане /копие и оригинал/ и лична карта на родител за удостоверяване на самоличността, се приемат от 14 до 18 ноември 2022 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 21 ноември 2022 г. след 9,00 часа.и отказ или незаписване на приетите в посочения срок, тяхното място се заема от резервите.С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява за учебната 2022/2023 г.

свободни места за деца, както следва:

- 4 места за първа група във филиал блок 209 за деца, родени 2019 г.

Документи - заявление в свободен текст, акт за раждане /копие и оригинал/ и лична карта на родител за удостоверяване на самоличността, се приемат от 17 до 21 октомври 2022 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 24 октомври 2022 г. след 9,00 часа.и отказ или незаписване на приетите в посочения срок, тяхното място се заема от резервите.


10.10.2022 г. 


СПИСЪК - КЛАСИРАНЕ

за обявените свободни места за учебната 2022/2023 г. 


За втора възрастова група във филиал блок 209 за деца, родени 2018 г.


Даная Николаева Василева - приета


       

Записване на приетите - до 16,30 ч. на 14.10.2022 г. /петък/ в канцеларията на ДГ.С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява за учебната 2022/2023 г.

свободни места за деца, както следва:

- 1 място за втора група във филиал блок 209 за деца, родени 2018 г.

- 4 места за първа група във филиал блок 209 за деца, родени 2019 г.

Документи - заявление в свободен текст, акт за раждане /копие и оригинал/ и лична карта на родител за удостоверяване на самоличността, се приемат от 3 до 7 октомври 2022 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 10 октомври 2022 г. след 9,00 часа.и отказ или незаписване на приетите в посочения срок, тяхното място се заема от резервите.


26.09.2022 г. 


СПИСЪК - КЛАСИРАНЕ

за обявените свободни места за учебната 2022/2023 г. 


За първа група във филиал блок 209 за деца, родени 2019 г.


Мария Ивайлова Станева - приета


       

Записване на приетите - до 16,30 ч. на 16.09.2022 г. /петък/ в канцеларията на ДГ.

При отказ или незаписване на приетите в посочения срок, тяхното място се заема от резервите.С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява за учебната 2022/2023 г.

свободни места за деца, както следва:

- 4 места за първа група във филиал блок 209 за деца, родени 2019 г.


Документи - заявление в свободен текст, акт за раждане /копие и оригинал/ и лична карта на родител за удостоверяване на самоличността, се приемат от 19 до 23 септември 2022 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 26 септември 2022 г. след 9,00 часа.и отказ или незаписване на приетите в посочения срок, тяхното място се заема от резервите.


12.09.2022 г. 


СПИСЪК - КЛАСИРАНЕ

за обявените свободни места за учебната 2022/2023 г. 

За яслена група:


  За първа група за деца, родени 2020 г.


За втора група във филиал блок 209 за деца, родени 2018 г.


За първа група във филиал блок 209 за деца, родени 2019 г.

Няма кандидатствали деца


       

Записване на приетите - до 16,30 ч. на 16.09.2022 г. /петък/ в канцеларията на ДГ.

При отказ или незаписване на приетите в посочения срок, тяхното място се заема от резервите.С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява за учебната 2022/2023 г.

свободни места за деца, както следва:

- 1 място за втора група във филиал блок 209 за деца, родени 2018 г.

- 4 места за първа група във филиал блок 209 за деца, родени 2019 г.

- 2 места за първа група за деца, родени 2020 г.

- 1 място за яслена група.

Документи - заявление в свободен текст, акт за раждане /копие и оригинал/ и лична карта на родител за удостоверяване на самоличността, се приемат от 5 до 9 септември 2022 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 12 септември 2022 г. след 9,00 часа.и отказ или незаписване на приетите в посочения срок, тяхното място се заема от резервите.С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява следните свободни работни места:

-        за длъжността „Заместник-директор, учебна дейност“ – 1 щат;

-        за длъжността „Помощник на учителя“ - 1 щат по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“- дейност 2

-        за длъжността „Помощник-възпитател“ - 1 щат по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“- дейност 2


Срок и място за подаване на документи за кандидатстване:

Кандидатите подават пакет с документи лично в канцеларията на ДГ № 39 „Приказка“ – ж. к. Владислав Варненчик, до блок 208 в периода 

от 23 до 29.08.2022 г. включително, от 09:00 до 15:00 часа.

 

За справки: тел. 052 510 436 ;   0879 49 18 60 – директор

 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика за съответната позиция на място предварително или при подаване на документи. незаисване на приетите в посочения срок, тяхното място се заема от резервите.С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява за учебната 2022/2023 г.

четири свободни места за първа група във филиал бл. 209 - за деца, родени през 2019.

Документи - заявление в свободен текст, акт за раждане /копие и оригинал/ и лична карта на родител за удостоверяване на самоличността, се приемат от 22 до 26 август 2022 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 29 август 2022 г. след 9,00 часа.При отказ или незаписване на приетите в посочения срок, тяхното място се заема от резервите.


16.08.2022 г. 


СПИСЪК - КЛАСИРАНЕ

за обявените свободни места за учебната 2022/2023 г. 

За деца, родени през 2019 г. за първа група във филиал блок 209


       

Записване на приетите - до 16,30 ч. на 19.08.2022 г. /петък/ в канцеларията на ДГ.


При отказ или незаписване на приетите в посочения срок, тяхното място се заема от резервите.С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява за учебната 2022/2023 г.

четири свободни места за първа група във филиал бл. 209 - за деца, родени през 2019.

Документи - заявление в свободен текст, акт за раждане /копие и оригинал/ и лична карта на родител за удостоверяване на самоличността, се приемат от 8 до 12 август 2022 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 16 август 2022 г. след 9,00 часа.При отказ или незаписване на приетите в посочения срок, тяхното място се заема от резервите.


18.07.2022 г. 9.35 ч.


СПИСЪК - КЛАСИРАНЕ

за обявените свободни места за учебната 2022/2023 г. 

За деца, родени през 2019 г. за първа група във филиал блок 209

       

Записване на приетите - до 16,30 ч. на 22.07.2022 г. /петък/ в канцеларията на ДГ.


При отказ или незаписване на приетите в посочения срок, тяхното място се заема от резервите.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява за учебната 2022/2023 г.

шест свободни места за първа група във филиал бл. 209 - за деца, родени през 2019.

Документи се приемат от 11 до 15 юли 2022 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 18 юли 2022 г. след 9,00 часа.

03.02.2022 г. 10.05 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

във връзка с предстоящия прием в детска градина, подготвителта група и първи клас за учебната 2022/2023 г. Ви информираме, че графиците за дейности по приема, отговори на често задавани въпроси, както и друга актуална информация, представляваща интерес за родители са публикуване на електронните платформи за прием:

25.10.2021 г. 9.25 ч.


СПИСЪК - КЛАСИРАНЕ

за обявените свободни места за учебната 2021/2022 г. 

Александър Ангелов Статев - приет

Дария Златкова Златинова - резерва

Борис Златков Златинов - резерва

Пламена Пламенова Георгиева - приета

Стефан Боянов Петров - приет


Айя Калоянова Кунчева - резерва

Димитър Симеонов Радивчев - резерва

       

Записване на приетите - днес, 25.10.2021 г. до 16,30 ч. в канцеларията на ДГ.


При отказ или незаписване на приетите в посочения срок, тяхното място се заема от резервите.


18.10.2021 г. 8:56 ч.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява за учебната 2021/2022 г.

едно свободно място във филиал бл. 209 - за дeте, родено през 2015 г.

едно свободно място за дeте, родено през 2018 г.

едно свободно място за яслена група във филиал бл. 210 - за дете, родено през 2019 или 2020 г..

Документи се приемат от 18 до 22 октомври 2021 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 25 октомри 2021 г. след 9,00 часа.

20.09.2021 г. 8.55 ч.


СПИСЪК - КЛАСИРАНЕ

за обявените свободни места за учебната 2021/2022 г. 

Елеонора Константинова Липованска - приета

Дария Златкова Златинова - резерва

Борис Златков Златинов - резерва

Калина Николова Денчева - приета

Михаил Иванов Йорданов - приет

Стефан Боянов Петров - резерва

       

Записване на приетите - днес, 20.09.2021 г. до 16,30 ч. в канцеларията на ДГ.


При отказ или незаписване на приетите в посочения срок, тяхното място се заема от резервите.


ОБЯВА


Във връзка с осъществяване на дейности по Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,

 

ДГ № 39 „ПРИКАЗКА“  ОБЯВЯВА

 

1 свободно работно място за длъжността „Помощник на учителя" – пълен щат

Област на дейност: Образователна институция - Предучилищно образование

 

1. Изисквания за заемане на длъжността :

1.1. Образование - средно

1.2. Допълнителни изисквания – да има позитивна нагласа за работа с деца; да познава характеристиката на предучилищната възраст; да има компетентности и/или опит в дейности, свързани с работата с деца със специални образователни потребности; да познава нормативната уредба в областта на образованието, закрила на детето и др.; да притежава умения за работа в екип; организаторски и комуникативни умения.

 

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за кандидатстване /свободен текст/  - на бланка на проекта

2.2. Диплом за образование, допълнителни надграждащи квалификации, др.; /оригинал и копие/

2.3. Автобиография - европейски формат;

2.4. Представяне на лична карта за легитимиране на лицето.

 

3. Място за подаване на документи за кандидатстване:

Кандидатите подават пакет с документи лично в канцеларията на ДГ № 39 „Приказка“ – ж. к. Владислав Варненчик, до блок 208.   

 

4. Срок за подаване на документите -  от 14 до 20.09. 2021 г. включително от 09:00 до 15:00 часа.

 

5. За справки: тел. 052 510 436 ;   0879 49 18 60 – директор или ЗАС.

 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика за позицията на място предварително или при подаване на документи.

 

6. Процедура за избор на кандидат

Етап 1. Подбор по документи

Етап 2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ за една година, със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Срок за изпълнение на дейностите по проекта: 16.11.2022 г. 

13.09.2021 г. 8:11 ч.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява за учебната 2021/2022 г.

едно свободно място във филиал бл. 209 - за дeте, родено през 2018 г.

две свободни места за яслена група във филиал бл. 210 - за дeца, родени през 2019 или 2020 г..

Документи се приемат от 13 до 17 септември 2021 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 20 септември 2021 г. след 9,00 часа.

07.09.2021 г. 8.52 ч.


СПИСЪК - КЛАСИРАНЕ

за обявено свободно място за учебната 2021/2022 г. за филиал блок 209 за дете, родено през 2018 г

   Илия Димитров Атанасов - приет

       

Записване - днес, 07.09.2021 г. до 16,30 ч.


30.08.2021 г. 9.13 ч.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява за учебната 2021/2022 г.

едно свободно място във филиал бл. 209 - за дeте, родено през 2018 г.

Документи се приемат от 30 август до 3 септември 2021 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 7 септември 2021 г. след 9,00 часа.

О Б Я В А

Във връзка с осъществяване на дейности по Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,

ДГ № 39 „ПРИКАЗКА“  ОБЯВЯВА

едно свободно работно място за длъжността „Психолог" – пълен щат

Област на дейност: Образователна институция - Предучилищно образование


1. Изисквания за заемане на длъжността :

1.1.Висше образование по:


1.2.Допълнителни изисквания – да има позитивна нагласа за работа с деца ; да познава характеристиката на предучилищната възраст; да познава нормативната уредба в областта на образованието, закрила на детето и др.; да притежава умения за работа в екип; организаторски и комуникативни умения;  да има компютърна грамотност. 

1.3. Професионален опит –  с предимство ще се считат кандидати с опит по специалността в образователна институция, практически опит с деца със специални образователни потребности, с хронични заболявания, деца в риск, с изявени дарби, други.


2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1.  Заявление за кандидатстване /свободен текст/  - на бланка на проекта 

2.2. Диплом за висше образование и придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни надграждащи квалификации, др.; /оригинал и копие/

2.3.  Автобиография - европейски формат;

2.4.  Мотивационно писмо;

2.5. Трудова или осигурителна книжка; /оригинал и копие/

2.6. Представяне на лична карта за легитимиране на лицето.


3. Място за подаване на документи за кандидатстване:

Кандидатите подават пакет с документи лично в канцеларията на ДГ № 39 „Приказка“ – ж. к. Владислав Варненчик, до блок 208.   


4. Срок за подаване на документите -  от 5. 08.  до 11.08. 2021 г. включително от 09:00 до 15:00 часа.


5. За справки: тел. 052 510 436 ;   0879 49 18 60 – директор или заместник директор. 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика за позицията на място предварително или при подаване на документи.


6. Процедура за избор на кандидат 

Етап 1. Подбор по документи

Етап 2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ за една година, със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Срок за изпълнение на дейностите по проекта: 30.09.2023 г. 

26.07.2021 г. 09.35 ч.

СПИСЪК - КЛАСИРАНЕ

за обявено свободно място за учебната 2021/2022 г. за филиал блок 209 за дете, родено през 2018 г

   Детелина Красенова Георгиева - приета

       

Записване - днес, 26.07.2021 г. до 16,30 ч.


19.07.2021 г. 8.50 ч.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДГ "Приказка" обявява за учебната 2021/2022 г.

едно свободно място във филиал бл. 209 - за дeте, родено през 2018 г.

Документи се приемат от 19 до 23 юли 2021 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 26 юли 2021 г. след 9,00 часа.

Записване - до 16,30 ч. на същия ден.


12.07.2021 г. 08,21 ч.

Списък - класиране 

за обявеното свободно място за дете за учебната 2021/2022 г.

1. Едно място за филиал блок 209 за дете, родено през 2016 г. 


    Рузанка Вахан Мусайелян - приета

       

Записване - днес, 12.07.2021 г. до 16,30 ч.

05.07.2021 г. 8.10 ч.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 ДГ "Приказка" обявява  за учебната 2021/2022 г

едно свободно място във филиал бл. 209 - за дeте, родено през 2016 г.

Документи се приемат от 5 до 9 юли юни 2021 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 12 юли 2021 г. след 9,00 часа.

Записване - до 16,30 ч. на същия ден.

28.06.2021 г. 08,45 ч.

Списък - класиране 

за обявените свободни места за деца за учебната 2021/2022 г.

1. Едно място за централна сграда за дете, родено през 2017 г. 

    Пламен Пламенов Роев - приет

        Слави Емилов Маринов - резерва

                  

2. Едно място за централна сграда за дете, родено през 2016 г. 

    Онур Тамер Нуредин - приет


    Едно място за филиал блок 209 за дете, родено през 2016 г. 

    Рузанка Вахан Мусайелян - приета


    Димана Дилянова Дамянова, родена през 2016 г. - резерва

    

Записване на децата - днес, 28.06.2021 г. до 16,30 ч.

21.06.2021 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 ДГ "Приказка" обявява  за учебната 2021/2022 г.

- едно свободно място в централна сграда - за дeте, родено през 2017 г.;

- едно свободно място в централна сграда - за дeте, родено през 2016 г.;

- едно свободно място във филиал бл. 209 - за дeте, родено през 2016 г.

Документи се приемат от 21 до 25 юни юни 2021 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 28 юни 2021 г. след 9,00 часа.

Записване - до 16,30 ч. на същия ден.

07.05.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

започва новия прием на деца в яслена и първа група на детските градини на територията       

на Община Варна.

 

Съгласно обявения График на дейностите за прием, системата за подаване на заявления ще бъде отворена от 10 часа на 10 май 2021 г. до 23,59 часа на 30 май 2021 г.

За повече информация, моля да се запознаете на адрес: https://dg.is-vn.bg  -  Система за централизирано електронно класиране за прием на деца в общинските детски градини и училища – Община Варна, където ще намерите:

-         Ръководство за регистрация;

-         Райони на обхват на ДГ;

-         Обявени свободни места за прием;

-         График на дейностите за прием;

-         Актуални въпроси и отговори;

-         Други.

 

Родителите, които ще подават заявление на място в детската градина, моля да имат предвид,  че за прием на документи ще бъде отворен северния вход на централна сграда / към пазара /    от 8 до 16 ч. Моля за удостоверяване да носите акт за раждане на детето и лична карта на кандидатстващия родител.

За справки в ДГ: тел. 052 510 436  и 0879 491860 от 8 до 16,30 ч.

 

 

Извадки от НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна, приета с Решение № 186-8(4)/11.02.2020г. на ОбС Варна, изм. и доп. - Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г. на ОбС – Варна

 

Кандидатстването е чрез подаване на заявление по електронен път и се извършва лично от родителите или на място в детска градина при директора или упълномощено от него лице, в присъствието на родителя/настойника. 

 

На родителя/настойника се предоставя регистрационен номер от електронната система, с който се участва в класиране.

 

Всяко дете има право само на една активна регистрация в системата.

 

Ако детето няма ЕГН, а има ЛНЧ родителят може да регистрира заявление само на място в детска градина с яслени групи, след представяне на документ за самоличност и удостоверение за раждане на детето.

 

Близнаците участват в класиране с един регистрационен номер и едно заявление, като в него се вписват данните на децата – близнаци.

 

До приключване на срока за регистрация на заявленията родителят/настойникът има право да редактира желанията си. В класирането участва заявлението с последната редакция.

 

Заявителят носи отговорност за грешна или невярна информация, посочена в заявлението.

 

Данните на родителя и детето, посочени в заявлението, са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и като такива попадат под специален режим на защита. Те могат да бъдат ползвани единствено за нуждите на електронното класиране за прием. 

09.04.2021 г.

Отличие "eTwinning  училище"

С гордост съобщаваме, че екипът на детската градина успя да защити званието "eTwinning  училище" и за втори пореден път получава престижното отличие.

За изминалите две години учителите, членове на eTwinning мрежата, се присъединиха и разработиха дейности в 18 международни образователни проекта, за което получиха национални и европейски знаци за качество.

Представители на детската градина взеха участие в eTwinning дейности за професионално развитие, между които Национална конференция "Насърчаване на четенето" /за 2019 и 2020 г./, обучителни събития "eTwinning in English Language Teaching", 2019; "Моята виртуална класна стая с eTwinning", 2020; "Да направим Upgrade на училището - eTwinning school label" 2021 и др.

22.03.2021 г.


ОБРЪЩЕНИЕ

 

 

Уважаеми родители,

На основание заповед № РД-09-747/19.03.2021 г. на Министъра на образованието за периода на периода на обявения локдаун - 21.03. - 31.03.2021 г. се преустановяват посещенията на децата  в ДГ 39 “Приказка“.

На основание чл.18 а от Наредба №5 за предучилищното образование през посочения период ще се организира педагогическо взаимодействие от разстояние в електронна среда  чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии, съобразено с възрастовите особености на децата, избора на педагогическия екип и възможностите на родителите.

 
/съобразно начина на комуникация/ за провеждане на образователни дейности, предоставяне на материали за дидактични игри, идеи за творческо претворяване препоръки за преодоляване на затруднения, индивидуално консултиране и подкрепа, обратна връзка за проследяване резултатите и постиженията на децата отговори на вашите въпроси и др. 

Надявам се да откликнете на предоставената възможност за съвместна работа в подкрепа на децата, така че престоят у дома да бъде ползотворен и развиващ за тях.

 

 Благодаря Ви!                                               Анета Попова

 Желая Ви здраве!                                    Директор ДГ 39 „Приказка“