Работа по проекти

Вече повече от 12 години интересът към модерните тенденции в образованието и международното училищно сътрудничество както и желанието да обогатяваме опита си с нови иновативни методи ни стимулират за работа по международни  образователни проекти в мрежата eTwinning. Активното участие на учителите ежегодно се отличава както с национален, така и с европейски знак за качество. 

Някои от проектите са:

Children Need Culture and Traditions 

FEWA – Огън, Земя, Вода, Въздух 

In the wonderful world of fairytales and children’s poems 

A school year through a garden

Hand by hand through Europe 

Plants and animals protected 

Once upon a time

Playful School 

Clothbook

I’m a young scientist 

A book is our friend 

 Let’s learn and play! Let’s have fun! 

Our best friends – animals 

 Healthy food – healthy children 

Weather and water condition in Europe


Използваме проектите eTwinning в подкрепа на учебната програма, прилагайки иновативни педагогически модели, които включват редица подходи, сред които: съвместно обучение; образование с акцент върху учащите; гъвкави подходи към времето за обучение и учебните пространства.

Вдъхновяваме и напътстваме младите колегите и гарантираме, че обещанието за промяна в образованието се спазва и, че младите хора - децата, за които носим отговорност, са възпитавани така, че да станат по-добри хора, по-добри ученици и по-активни граждани.

Проектът  е съвместна инициатива на Toyota Motor Europe (www.toyotafund.eu) и Фондацията за екологично образование (www.fee.global). Фокусира се върху биоразнообразието с особено ударение върху растенията и свързаните с тях видове. Дейностите имат за цел да обогатят знанията на децата по проблемите на биоразнообразието, да насърчат активността на децата и семействата за опазването му и грижата за растения и животни. Провежда се в 15 европейски страни като участниците се подбират от Национален координатор.

ДГ "Приказка" дейности по "Големият лов на растения се провеждат от 2016/2017 уч. година.