Нашите отличия

Първо място

в категория ПОП за хорове, групи и ансамбли на ХI ДИСТАНТЕН ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛЕН КОНКУРС „Нови гласове, песни и изкуства” – м. юни 2023 г.

Р-л г-жа Корнелия Димитрова

Първо място

във ХХ Национален конкурс конкурс за млади изпълнители на забавна песен, р-л г-жа Корнелия Димитрова

април 2023 г.

Първо място

във II онлайн Национален фолклорен конкурс "Весел Чичопей", раздел Народно пеене, р-л г-жа Корнелия Димитрова

май 2022 г.

Първо място

в Национален конкурс "Децата на България пеят, танцуват, рисуват" за ВГ "Приказка" с ръководител г-жа Корнелия  Димитрова.

5-6 юни 2021 г.

НАГРАДА ВАРНА 2020 г.

На г-жа Екатерина Спасова - учител на годината в предучилищното образование за цялостен и личен принос за отличаване на детската градина.

ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ" НА МОН ЗА 2020 г.

На г-жа Йонета Маринова за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета.

Общинско отличие 

"Млад учител"

за мотивиран и добър старт в учителската професия, 2018 г

В категория "Предучилищно образование" призът е присъден на 

г-жа Теодора Младенова.

Общинско отличие 

"Млад учител"

за мотивиран и добър старт в учителската професия, 2013 г.

В категория "Предучилищно образование" призът е присъден на 

г-жа Ваня Иванова.

НАГРАДА ВАРНА 2010 г.

За колектив на годината в системата на предучилищното образование, утвърдил ДГ като център за иновации, осъществяващ нестандартни образователни стратегии, стимулиращи личностното и професионално развитие на деца и учители

ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ" НА МОН ЗА 2008 г.

На г-жа Анета Попова за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на НП