Квалификационна дейност

Предизвикваме успеха ЗАЕДНО!

На 28.05 и 29.05.2022г в с.Аспарухово, 20 педагогически специалисти от ДГ 39 „Приказка“ участваха във вътрешноинституционална квалификация на тема „Ефективно екипно взаимодействие и сътрудничество за постигане на високи резултати“. Учителите усвоиха:

  • Работещи практики за споделяне и решаване на проблемни ситуации;

  • Умения да успяват да се справят както самостоятелно, така и при работа в екип, което е ключово за запазване растежа и успеха на детската градина.

За добрия и сплотен екип няма невъзможна и неразрешима ситуация.

„Нищо без радост“ - това беше мотото на вътрешноинституционална квалификация за споделяне на иновативна практика, организирана в ДГ “Приказка“ на 26.05.2022 г. По темата ПОДХОДЪТ РЕДЖО ЕМИЛИЯ правото да учиш с радост“ гостите Нора Гавазова и Анита Цекова ни запознаха присъстващите 20 педагогически специалисти с преимуществата на подхода и интересните дейности с деца в ръководения от тях център „Детската къща“ в гр. Варна.

Основните идеи, на които се основава този метод на обучение, са свързани с естественото развитие на детето и отношенията му с хората, с които то контактува. Философията на Реджо педагогиката е, че децата могат да се изразяват на „100 езика“ и затова най-важното в тяхното развитие, отглеждане и възпитание е да не им се пречи да изявяват своите заложби.

В рамките на срещата педагозите представиха добри практики, обмениха богат опит и полезни знания. Получи се ползотворна дискусия с пожелания за бъдещи срещи.