Квалификационна дейност 

„Работилница за иновативни педагогически практики“ - вътрешноинституционална квалификация


Премина вторият етап от вътрешноинституционална квалификация на педагогическите специалисти в ДГ №39 „Приказка“  - открити практики за споделяне на опит. В група “Снежанка” колегите показаха как се използват средствата на сугестопедията в педагогическото взаимодействие с децата. С помощта на художествената литература, музиката и подвижните игри децата затвърдиха уменията да броят до три. В разновъзрастовата група “Слънчо” учители и деца демонстрираха интерактивни и забавни игри за развиване на  умения за пространствено ориентиране, съотнасяне по цвят и форма, адаптиране на образователното съдържание за различните възрасти. 


„Работилница за иновативни педагогически практики“ - вътрешноинституционална квалификация


Започна първият етап от вътрешноинституционална квалификация на педагогическите специалисти в ДГ №39 „Приказка“ - открити практики за споделяне на опит. Колегите представиха иновативна практика, въведена в работа им през тази учебна година. Част от дейностите са мултиплицирани от посетени квалификационни форми или структурирани курсове по Програма Еразъм+.

Старши учителите на група „Ариел“ демонстрираха приложение на STEAM в обучението по български език - освен, че драматизираха любимата си приказка, децата научиха много полезни неща за свойствата на веществата докато приготвяха тесто за питка. 

Учителите от група „Многознайко“ презентираха възможностите на няколко различни и интересни приложения, а малките многознайковци показаха завидни знания за дивите животни и много умело за възрастта си използваха интерактивната дъска. 

С усвоените знания и умения в група „Пчелички“ вече са готови за училище! Старши учителите показаха как с помощта на мисловна карта децата проявяват логическо мислене, дискутират, умеят да предлагат решения на даден проблем. Накрая децата ни споделиха своята любима дейност – да разказват истории чрез пиктограми. 

Отличен старт за нашата работилница за иновативни педагогически практики! Очакваме следващите!

АКАДЕМИЯ „МИРОТВОРЦИ“-иновативен подход за приложение на медиацията и развиване на емоционални компетентности в предучилищна възраст

На два етапа - 18.1123г. и 16.03.24г. четири педагогически специалисти участваха в обучение, където усвоиха специализирани умения за ефективна комуникация и разрешаване на конфликти, които да приложат в своите групи. Обучението е авторската методика на Институт “Итера” за прилагане на медиацията в образованието в рамките на проекта “Академия Миротворци”- за образование без агресия!

"Социално и емоционално развитие и езикова култура с LEGO® Education"

На 11.11.2023 г. четири педагогически специалисти посетиха обучение на тема "Социално и емоционално развитие и езикова култура с LEGO® Education", където усвоиха методиката за работа с Лего за образованието, което има неограничен потенциал – подобрява вниманието, стимулира пространственото мислене, наблюдателността, развива фантазията и въображението, както и творческите способности. След обучението всеки един от учителите въведе в работа си с децата иновативната практика, използвайки новият Лего център в детската градина.

“Умения за ефективна комуникация”

На 5.10.2023г. педагогическите специалисти от ДГ "Приказка" преминаха вътрешноинституционална квалификация на тема “Умения за ефективна комуникация” с гост лектор Тодор Гетов.

Междуличностната комуникация е от голямо значение за създаването на ефективна работна среда, която е целенасочена и резултатна. Чрез игрите “Каре” и “Добрият и лошият слушател”  учителите получиха повече информация за комуникационния процес и какво го прави ефективен, както и за бариерите в комуникацията. В края на тренинга всеки участник направи самоанализ и попълвани въпросник за определяне на стила според DISC модела, определи силните си страни и области за развитие, както и как да адаптира стила си спрямо отсрещната страна.

Как да използвам сензорно-интегративни занимания за ранно детско развитие в своята практика? 

Първите години от живота на едно дете са периодът на интензивно развитие, натрупване на нови знания и умения и откриване на малката нова личност в света. Сензорните занимания и целенасочената работа за неврологичното и двигателното развитие са необходими и полезни за всяко дете. През месец април пет педагогически специалисти от ДГ "Приказка" преминаха посетиха майсторски клас, организиран от Уча.се, за повишаване на знанията и уменията как да използват сензорно-интегративните занимания в своето ежедневие с децата.

Образователна кинезиология 

Теория на Кнайп 

През месец декември се проведе квалификация за родители и педагогически специалисти за формиране и развиване  на умения за здравословно закаляване и пълноценен начин на живот, както и използване на кинезиологичните упражнения в ежедневната практика с децата.

Лектор на обучението беше Мая Христова от Фондация „Децата на бъдещето“, която е специалист с богат опит и дългогодишна педагогическа практика.

Квалификацията е част от дейностите по проект "Приказка“ за здрави деца" и финансирана по НП „Хубаво е в ДГ“.  В детската градина активно се прилага Теорията на Кнайп, според когото ежедневните навици и околната среда са неразделно и балансирано цяло, в което водата, движението и хармонията са тясно свързани помежду си за цялостното  развитие на личността. 

Само ние можем да направим малко, заедно можем да направим много

На 2 и 3.11. 2022 г. в детската градина 18 педагогически специалисти взеха участие в квалификация на тема "Комуникацията и работата с родителите – иновативни методи и подходи" с лектор проф. Колишев. 

Учителите усвоиха индивидуални подходи за работа с родителите и интерактивни форми за взаимодействие.

Предизвикваме успеха ЗАЕДНО!

На 28.05 и 29.05.2022г в с.Аспарухово, 20 педагогически специалисти от ДГ 39 „Приказка“ участваха във вътрешноинституционална квалификация на тема „Ефективно екипно взаимодействие и сътрудничество за постигане на високи резултати“. Учителите усвоиха:

 За добрия и сплотен екип няма невъзможна и неразрешима ситуация.

„Нищо без радост“ - това беше мотото на вътрешноинституционална квалификация за споделяне на иновативна практика, организирана в ДГ “Приказка“ на 26.05.2022 г. По темата ПОДХОДЪТ РЕДЖО ЕМИЛИЯ правото да учиш с радост“ гостите Нора Гавазова и Анита Цекова ни запознаха присъстващите 20 педагогически специалисти с преимуществата на подхода и интересните дейности с деца в ръководения от тях център „Детската къща“ в гр. Варна.

Основните идеи, на които се основава този метод на обучение, са свързани с естественото развитие на детето и отношенията му с хората, с които то контактува.  Философията на Реджо педагогиката е, че децата могат да се изразяват на „100 езика“ и затова най-важното в тяхното развитие, отглеждане и възпитание е да не им се пречи да изявяват своите заложби.

В рамките на срещата педагозите представиха добри практики, обмениха богат опит и полезни знания. Получи се ползотворна дискусия с пожелания за бъдещи срещи.