Карта на проект "Зелена градина за щастливи деца"

"Подобряване на английски езикови умения"

Запознаване с културата и традициите в държавите на всички участници-Аруба, Полша, Латвия, Франция, България и Хърватия

Прилагане на говорните умения по английски език в практическа ситуация

Представяне на образователната система на България пред участниците от други страни в обучителния курс

Връчване на сертификатите от курса

Запознаване на педагогическите специалисти в ДГ "Приказка" с дейностите от първата мобилност по проект "Зелена градина за щастливи деца" програма Еразъм +

Демонстрация на дигитални приложения 

VR Headset

Възможностите на STEM подхода и роботиката в образованието

Възможностите на образователните игри OSMO

Приложение на Lego в ежедневните ситуации на децата

"Използване на подхода STEM  за повишаване качеството на образователния процес в детската градина"- споделяне на опит от мобилна дейност в Атина, Гърция по проект "Зелена градина за щастливи деца", програма Еразъм +.

СТЕМ-квалификация

Запознахме се с екипа на обучителната организация и с останалите участници в обучителния курс – учители от начални училища и гимназии от Румъния, Полша, Франция и Германия. Посетихме сесия за запознаване с философията и дейността на обучаващата организация по Програма Еразъм+.

Участвахме в образователна игра „Mission Impossible“ в градска среда за запознаване с местната култура, традиции и история, както и за развиване на комуникативни умения; в сесии за усвояване на методи на преподаване чрез преживяване, в които първоначално участниците размениха гледни точки за това как да направят преподаването си по-открито, иновативно и европейско. Участвахме в образователни срещи за разработване на интересни и забавни за децата уроци на открито чрез новите методи на преподаване.

Включихме се в продуктивна екипна работа за начини на организиране на тиймбилдинг и мотивация /както за деца, така и за възрастни/, посетихме организираната културна програма с цел запознаване с историята, културата и традициите в Калабрия.

Включихме се в продуктивна екипна работа за начини на организиране на тиймбилдинг и мотивация /както за деца, така и за възрастни/, посетихме организираната културна програма с цел запознаване с историята, културата и традициите в Калабрия.

Споделяне на опит от посетения обучителен курс на тема „Учене на открито – за подобряване работата на децата и предотвратяване на отпадане от образователната система“ в град Соверато, Италия, реализиран в периода 2-9 април 2023 г. като част от проект на детската градина „Зелена градина за щастливи деца“, финансиран по „Програма Еразъм+“ 

Визита на педагогически специалисти от Валенсия, Испания

На 25.04.2023 г. в детската градина гостуваха Anna Carrasco и Cesar Ripoll от CEIP Sant Аntoni De Padua, Xeresa (Валенсия, Испания) с цел наблюдение на педагогическата дейност по КД 1 по програма Erasmus+ / job shadowing. Децата поздравиха нашите гости, показаха им как могат да учат и се забавляват със СТЕМ, както и умения за работа с различни дигитални приложения. Г-жа Попова директор на детската градина запозна гостите с материалната база и дейността на учителите по различни etwinning проекти и по проект "Зелена градина за щастливи деца", финансиран по Програма Еразъм+. 

Anna Carrasco и Cesar Ripoll си тръгнаха от детската градина заредени с много положителни емоции и с това, че можем да бъдем достоен партньор за бъдещи проекти по КД 2.

Регионален междуинституционален форум

“Креативни и иновативни - заедно за качествено предучилищно образование” 

м. юни 2023, Варна

Междуинституционална среща

На 9-ти юни 2023г. ДГ “Приказка” - гр. Варна бе домакин на eTwinning обучение за начинаещи, в което се включиха учители и директори от ДГ “Карамфилче”, ЧДГ “Малкият принц”, ДГ Пламъче” и ДГ “Дружба”. Обучението бе по желание на Дарина Попова, директор на ДГ “Приказка”, и бе организирано от Централното звено за координация на дейност eTwinning в България, водещ на обучението беше Гергана Георгиева eTwinning посланик България.

Двайсетте участника направиха своите първи стъпки в ESEP и участваха в практически занятие за използване на възможностите на платформата и работа в Twinspace. На това събитието ние споделихме своя опит с eTwinning проекта “Learning differently through projects” и възможностите на Еразъм+, ключова дейност 1, с проекта “Greengarten for happy children” , финансиран по Програма Еразъм+.


Etwinning събитие 

На 17.08.2023 г. екипът на ДГ "Приказка" организира eTwinning събитие в платформата ESEP, като заключителна част на проект "Зелена градина за щастливи деца", финансиран по Програма Еразъм+. Участниците от мобилните дейности споделиха опита си със свои партньори от мрежата на еTtwinning, както и показаха мултиплицирането на опита в различните детски групи.


Какво е STEM за децата?

Внедряване на опита от мобилните дейности 

в педагогическото взаимодействие с децата от различни възрастови групи 

Дейности с деца по проект Зелена градина за щастливи деца.pptx