Детски групи

Един дворец, наистина вълшебен,

за нас врати отваря всеки ден.

И група „Мики Маус“ ни посреща

за песни, знания, игри за теб и мен.

Интереси и търсения: дейности за закаляване и прородосъобразен начин на живот; учене чрез преживяване и игрите на открито са любимите ни занимания.

    Група "Многознайко" е страна на вълшебства, тайни, чудеса, на загадки, всякакви дела. И всеки ден посреща щастливи деца.

Интереси и търсения: малките многознайковци обичат да играят и творят. Чрез играта те усвоят социални умения, учат се на стратегии, логическо мислене и други ключови компетентности важни за бъдещотото им развитие.  

В детската градина задружна група има "Пчелички" се нарича - игри и учене обича!

Интереси и търсения: международни проекти и проекти, свързани с насърчаване на интереса към четенето.


В детската градина има чудна дружина "Дядовата ръкавичка" се нарича и да твори много обича!

Интереси и търсения: децата и екипът на групата работят по посока на развиване на емоционалната интелигентност; изучаването на природата и екологосъобразния начин на живот са техен приоритет.


В група "Ариел" всяко учение се превръща в приключение, чака ни палава дружина-как да не обичаме тази детска градина.

Интереси и търсения: групата работи по различни екологични проекти и прилага СТЕМ подходът при овладяване на образователното съдържание; децата обичат творческите дейности и художествената литература.

В група "Буратино" ни чакат много славни дни с истински приятели, добри. 

Интереси и търсения: групата работи по международни etwinning проекти, което дава възможност децата да развиват уменията да използват новите технологии за целенасочена дейност; усвояват нови знания и придобиват умения по достъпен и забавен начин; запознавайки се с деца от други страни се учат на толерантност.

В група "Снежанка" ни посрещат с "Добре дошли" и чудна детска песничка звучи. Със своите прекрасни госпожи очаква ни прекрасно пътешествие в нови приказни страни.

Интереси и търсения: екипът на групата създава подкрепяща образователна среда за децата, в която се стимулира любознателността, личностното и социялното им развитие. 

И ние малките деца с бодри, весели лица отиваме в най-хубвата група "Слънчо" при своите любими госпожи.

Интереси и търсения: използвайки проектно-ориентираното обучение екипът стимулира децата да усвояват ключови компетентности и да бъдат креативни и иновативни.

Чакат ни прекрасни и щастливи дни в този рай безгрижен на детските мечти - група "Пепеляшка"

Интереси и търсения: групата използва проектно-ориентираният подход, за да стимулира активността на децата, творчеството, насърчава любознателността нм. Групата работи по посока на екологичното образование. 


Щастие за мен е в група "Калинки" да съм всеки ден.

Интереси и търсения: екипът на яслена група "Калинки" осигурява подходяща среда за игри и занимания на децата; изгражда елементарни културни и хигиенни навици.