Достъп до информация

В ДГ "Приказка" - Варна се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

Заявления за достъп до обществена информация се подават в канцеларията, всеки работен ден от 07:30 часа до 16:00 часа, както и по е-mail: dg39@prikazkavarna.com

Адрес: Варна, ж.к. "Вл. Варненчик" до блок 208

Вътрешни правила

Заявление за достъп до информация